ponedjeljak, 4. travnja 2016.

LETOS NA PLAŽI ODMARAMO MAMA, TATA, SESTRA I JA.... TAJ DAN JE BILA NEKA PROMOCIJA KREMA...

letosLetos na plaži odmaramo mama, tata, sestra i ja… Taj dan je bila neka promocija krema za sunčanje i nekoliko devojaka je šetalo plažom,postavljale su pitanja ljudima i delile reklamni materijal… Prišle su nama i pitale majku:‘Da li koristite zaštitu?’, a ona je odgovorila: ‘NE! UDATA SAM’

0 komentari